1_home
 


日期 2019-12-10
  標題 本公司擔任實施者之新北市中和區台貿段1254地號等65筆土地都市更新案[最新進度]
  內容 本案預計於2020年1月底前取得拆除執照與建照執照!

回標題列表  回首頁  

連絡電話 :(+886)02-2358-3211
都更專線 :(+886)02-2358-3378 銷售專線:(+886)02-2358-7878 傳真電話 :(+886)02-2358-2600
連絡地址 :
10060台北市中正區仁愛路二段34號12號-3 E-mail :hokanur@hokan.com.tw .
  12F.-3, No.34, Sec. 2, Ren’ai Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10060, Taiwan (R.O.C.)

©HOKAN.COM