1_home
 


日期 2018-02-10
  標題 召開「擬定新北市新店區建國段70地號等31筆土地」合建暨都市更新說明會
  內容 開會時間:107年2月25日(星期日)下午2時整 開會地點:新北市新店區建國路58號2樓(才藝教室)

回標題列表  回首頁  

連絡電話 :(+886)02-2358-3211
都更專線 :(+886)02-2358-3378 銷售專線:(+886)02-2358-7878 傳真電話 :(+886)02-2358-2600
連絡地址 :
10060台北市中正區仁愛路二段34號12號-3 E-mail :hokanur@hokan.com.tw .
  12F.-3, No.34, Sec. 2, Ren’ai Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10060, Taiwan (R.O.C.)

©HOKAN.COM